fbpx

สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕”

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” …

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” Read More »

มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓” …

มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ Read More »