fbpx

wallpaper

wallpaper, วัดมัชฌันติการาม, ภาพพื้นหลัง, watmatchan, พระ, พระพุทธศาสนา, เณร, สามเณร, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, ศาลา, กุฎิ, เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม2561
เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม ถ่าย 14 เมษายน 2561
ศาลาท่าน้ำ วัดมัชฌันติการาม
ศาลาท่าน้ำ
เจดีย์เก่า วัดมัชฌันติการาม
เจดีย์เก่า
โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม

 

หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก
ศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลา, แบบศาลา, แบบศาลาปฏิบัติธรรม
แบบศาลาปฏิบัติธรรม
ศาลาปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลา, แบบศาลา, แบบศาลาปฏิบัติธรรม
แบบศาลาปฏิบัติธรรม
อุโบสถ
อุโบสถ
บานเซี้ยม
พระประธานในอุโบสถวัดมัชฌันติการาม