fbpx

Siridharo_webmaster

เป็นเด็กกาฬสินธุ์ เข้ามาเรียนเมืองกรุงตอนมอ 2 ที่โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม มาอยู่เป็นเด็กวัดฯ จบปวช.ที่พณิชยการสยาม ปวส. ราชมงคล วข.อุดมศักดิ์ จบป.ตรี ม.ราชภัฏจันทรเกษม และ ม.ราม จบป.โท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จบป.ตรีบวชให้แม่ตามประเพณี บวชต่อมาเรื่อย ๆ จนจบนักธรรมเอก และสอบไล่ได้ ป.ธ. ๑-๒ ปัจจุบันทำงานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา

ขอเรียนเชิญ มาตรวจสุขภาพ…ฟรี!! กับโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเข …

ขอเรียนเชิญ มาตรวจสุขภาพ…ฟรี!! กับโครงการ “กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม Read More »

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัตธรรม วันว …

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม Read More »

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. การสอบ …

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง Read More »

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๑ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ – วัดตะโก | ภาคค่ำ เ …

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๑ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗

สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต ที่หมายถึง การเคลื่อนย้าย …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »