fbpx

Siridharo_webmaster

เป็นเด็กกาฬสินธุ์ เข้ามาเรียนเมืองกรุงตอนมอ 2 ที่โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม มาอยู่เป็นเด็กวัดฯ จบปวช.ที่พณิชยการสยาม ปวส. ราชมงคล วข.อุดมศักดิ์ จบป.ตรี ม.ราชภัฏจันทรเกษม และ ม.ราม จบป.โท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จบป.ตรีบวชให้แม่ตามประเพณี บวชต่อมาเรื่อย ๆ จนจบนักธรรมเอก และสอบไล่ได้ ป.ธ. ๑-๒ ปัจจุบันทำงานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา

ภาพสอบนักธรรมชั้นโท-เอก สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566

-พัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคน-พัฒนาคน คือ การพัฒนาสังคม …

ภาพสอบนักธรรมชั้นโท-เอก สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็น …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙ Read More »

คณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)”

ประมวลภาพคณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป …

คณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)” Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศล ๗๓ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ.,ดร.

•••ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๗๓ ปี ชาตกาล …

พิธีบำเพ็ญกุศล ๗๓ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ.,ดร. Read More »

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอ …

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คุณปรีชา-หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี ชั …

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม เมื่อ ปี ๒๔๑๗ ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566

……….ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 Read More »