fbpx

Old News

ข่าวเก่า

ขอเชิญบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร