fbpx

ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม 2561 ครั้งที่ 2
ฟังธรรมพระกรรมฐาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม