ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เมรุลอย, หนังสืออนุสรณ์, ย่ามพระ, ตาลปัตร, ถุงผ้า, งานพระราชทานเพลิงศพ.”พระพุทธิสารโสภณ (เดชกตปุญฺโญ)”

••ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

&&& เมรุลอย ตามกำลังศรัทธา
&&& หนังสืออนุสรณ์ 2,000 เล่มๆ ละ 140 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
&&& ย่ามพระ 350 ใบๆ ละ 500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
&&& ตาลปัตร 30 ด้ามๆ ละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
&&& ถุงผ้า เป็นที่ระลึกสำหรับสาธุชน จำนวน 2,500 ใบๆ ละ 52 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.(เดช กตปุญฺโญ) ป.ธ.๓,Ph.D. เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ณ เมรุชั่วคราว วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
****************
•••ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีชื่อ”งานบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-25981-6
****************

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เมรุลอย, หนังสืออนุสรณ์, ย่ามพระ, ตาลปัตร, ถุงผ้า, งานพระราชทานเพลิงศพ.”พระพุทธิสารโสภณ (เดชกตปุญฺโญ)””

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.(เดช กตปุญฺโญ) ป.ธ.๓,Ph.D.

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.(เดช กตปุญฺโญ) ป.ธ.๓,Ph.D. เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ณ เมรุชั่วคราว วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
****************
•••ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีชื่อ”งานบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-25981-6

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.(เดช กตปุญฺโญ) ป.ธ.๓,Ph.D.”

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย

•••รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม “รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••วันสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

…………………………………………..
กำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตราย
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง
วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม”

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

•••ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดดังนี้
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ %)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๕๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองปิดทอง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๑๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒,๕๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๒,๕๐๐ องค์) (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓,๕๐๐ บาท
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๕๐๐ บาท (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๗๕๐ บาท
>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาปฏิพล ปฏิพโล 063-313-3841,พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.
• หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม.

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับภูมิทัศน์สวนป่าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นรมณียสถาน โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับภูมิทัศน์สวนป่าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นรมณียสถาน โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม ตามกำลังศรัทธา
•••ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.
•••ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาได้ที่ “บัญชีสวนป่าปฏิบัติธรรม ฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-21988-1

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับภูมิทัศน์สวนป่าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นรมณียสถาน โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม”

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๗๑ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ

•••ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๗๑ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ.,ดร.,ป.ธ.๓,Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
-เวลา ๐๙.๓๐ น. ทุกฝ่ายพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
-เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา
-เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
-เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
•••สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และพระชาลี ปริชาโน 089-149-8310