วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ องค์แสดงธรรม โดย พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2565

 

>ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เพื่อสมบททุนการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม


>>> วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
>>>ทั้งนี้สามารถ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธาได้ที่”วัดมัชฌันติการาม (สำนักศาสนศึกษา)”ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี  193-0-264-77-1
>>>การเทศน์มหาชาติ คือการแสดงเรื่องเวสสันดรชาดกอันเป็นพระพุทธวจนะ เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเล่า หรือเป็นเรื่องที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอัตตประวัติหรือชีวประวัติที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีธรรมเพื่อความสำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีธรรมยิ่งด้วยทานบารมี

อ่านเพิ่มเติม “เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2565”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

เจริญจิตภาวนา ทุกวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์ ประจำปี 2565

•••ขอเชิญอุบาสก-อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม “เจริญจิตภาวนา ทุกวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์ ประจำปี 2565”

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
•••กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง กับพระ อาจารย์ข้าพเจ้าขอขมา กรรมต่อหน้าก็ดี กรรมลับหลังก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาแด่พระอาจารย์ ณ โอกาสบัดนี้ด้วยเทอญ🙏🙏🙏
•••อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ
“ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ ฤดูฝนสามเดือนนี้ ในอาวาสแห่งนี้”
>>พระภิกษุสงฆ์ อธิษฐานเข้าจำพรรษา
ณ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕ พระภิกษุ จำนวน ๒๖ รูป สามเณร จำนวน ๑๓ รูป รวม ๓๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม “พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565”

คำกล่าวอาราธนาธรรม

คำกล่าวอาราธนาธรรม 

 พรหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ

กัตอัญชะลีอัน ธิวะรัง อะยาจะถะ

สันตีธะ สัตตาปปะระชัก ขะชาติกา

เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

ที่มา : มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป                  พค.อรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)