อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 4 เมษายน 2565

อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 (ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ) แด่ พระพุทธสารโสภณ (เดช กตปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วย นายสำรวยนักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม “อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 4 เมษายน 2565”

ขอน้อมถวายความอาลัย เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต

ขอน้อมถวายความอาลัย
เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคม
ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
———————
คณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2565

•••ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป
•••ณ อุโบสถ วัดมัชฌันติการาม วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ เป็นต้นไป.

ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์ 2565

วันบูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณแก่วัดมัชฌันติการาม
>>>ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรและเป็นเจ้าภาพไทยธรรมอุทิศ
…..ในพิธีบำเพ็ญอุทิศถวาย •พระครูธรรมสารวิจิตร (หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช)อดีตเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม
•อดีตบูรพาจารย์
•เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔
•และผู้มีอุปการคุณแก่วัดมัชฌันติการาม

>>วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าภาพทุกท่านสามารถมาประเคนถวายได้ด้วยตนเองหรือส่งผู้แทนเข้าถวายแทนได้ทั้งสองรายการ

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์ 2565”

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปผู้มาจากทิศทั้ง 4 ที่มาประกอบอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ ด้วยการทำบุญให้ทาน รักษาศีลและปฏิบัติธรรมสวดมนต์​ เจริญจิตตภาวนา

อ่านเพิ่มเติม “ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม”