fbpx
โครงการ
สร้างสวนป่า
ปฏิบัติธรรมกลางกรุง​

ศาลาปฏิบัติธรรม

Project to build a garden of meditation in the middle of the city.

เสาอโศก ประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดมัชฌันติการาม

– pillars of ashoka

•••ซึ่งทางวัดมัชฌันติการาม ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี พิธียกเสาอโศก ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้สร้างวัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ปี ๒๔๑๗
•••ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. ที่ผ่านมา

อุโบสถ และเจดีย์

วัดมัชฌันติการาม  เป็นวัดราษฎร์ หน้าวัดติดกับคลองบางเขนใหม่โดยมีซอยวงศ์สว่าง 11 ผ่านเขตแยกวัดกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการามอยู่คนละฝั่งซอย เลขที่วัด 102 วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

wallpaper, วัดมัชฌันติการาม, ภาพพื้นหลัง, watmatchan, พระ, พระพุทธศาสนา, เณร, สามเณร, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, ศาลา, กุฎิ, เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม2561

มัชฌัน แปลว่า เที่ยง

History
sanctuary
personal history first abbot
adoptive parent

Other Experiences

community activities​
Green in the City
listen to sermon
พฤศจิกายน 15, 2022

การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๖๔

Siridharo_webmaster

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ…

พฤศจิกายน 15, 2022
พฤศจิกายน 15, 2022

รองผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหาร กทม. เยี่ยมวัด

Siridharo_webmaster

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. และผู้บริหาร กทม. พร้อมด้วยสำนักงานเขตบางซื่อ จะเข้าชมโครงการสวน…

พฤศจิกายน 15, 2022
กรกฎาคม 19, 2022

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

Siridharo_webmaster

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต •••กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม …

กรกฎาคม 19, 2022
Find us on YouTube​

พระนิรันตราย ๖๐ ปี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว หล่อจากวัสดุทองเหลือง ปิดทับด้วยทองคำ
ประทับนั่งวัชราสนะ แสดงธยานะมุทราโดยพระหัตถ์ขวาช้อนบนพระหัตถ์ซ้ายเหนือพระเพลา