fbpx

รับเผาสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

…..วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ทุกวัน
….ติดต่อได้ที่ 089-1498310, 083-4266533
…..เตาเผาสัตว์ ขจัดมลพิษวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรเทพมหานคร สร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้ผู้รักสัตว์ เช่น น้อง หมาน้องแมว และสัตว์อื่นๆที่เราเลี้ยงจากเราไป ได้มีโอกาสส่งสัตว์เลี้ยงแสนรักไปภพภูมิที่ดีและได้ทำบุญให้เขาเป็นครั้งสุดท้าย
………………………………….


…..ความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณ
เชื่อกันว่า สุนัข แมว ช้าง ม้า วัว ควาย สัตว์เหล่านี้เขาเกิดเป็นสัตว์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย และเชื่อกันว่าชาติหน้าเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง แต่ท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าหากสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านจากไป ท่านจะทำอย่างไรไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ตอบแทนความซื่อสัตย์ และส่งดวงวิญญาณเขาให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นอย่างถูกวิธี จากความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณ จึงได้มีการจัดทำขั้นตอน และหลักการขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่ ผู้ที่จากไปได้พบแต่สิ่งดี ๆ

ฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงทุกชนิด, วัดน้อย วงศ์สว่าง, วัดมัชฌันติการาม, เตาเผาน้องหมา, เตาเผาสัตว์, เตาเผาสัตว์ วัดมัชฌันติการาม, เตาเผาหมา, เผาสัตว์, เผาหมา, เผาแมว, เผานก, เผาน้องหมา, เผาน้องแมว, เผาสัตว์เลี้ยง,