fbpx

วัดมัชฌันติการาม รับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรติบัตร -พัดเกียรติยศ รางวัลวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ณ วัดสายสุวพรรณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี