fbpx

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561, วันแม่แห่งชาติ, ป้าย, ป้ายไวนิล, ป้ายวันแม่, ป้ายวันแม่ 61, บวชเนกขัมมะ, ปฏิบัติธรรม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ห้องปฏิบัติธรรม, นุ่งขาวห่มขาว
ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561,