fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561, เทศน์มหาชาติ, มหาเวสสันดรชาดก, เทศน์มหาชาติวัดมัชฌันติการาม, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561