fbpx

ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน ๓ องค์

ฟังธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ปฏิบัติธรรม, ฟังเทศน์, แสดงธรรม, เทศน์, พระกรรมฐาน, พระสายป่า, นั่งสมาธิ, ฟังเทศน์, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ห้องปฏิบัติธรรม, โรงเรียนปริยัติธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐานในเทศกาลเข้าพรรษา, ฟังธรรมในพรรษา, พระครูปิยศีลาจารย์, พระครูสุทธิปัญญเขต, พระอาจารย์สุชิน, พระอาจารย์ไชยยา อภิชโย, หลวงพ่อบุญเหลือ ปริปุณฺโณ, พระอาจารย์สุชิน ปริปุณฺโณ, พระอาจารย์ไชยยา วัดป่าบ้านค้อ, หลวงพ่อบุญเหลือ วัดป่าวังปลาาโด, พระอาจารย์สุชิน วัดธรรมสถิต
ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน, ในเทศกาลเข้าพรรษา ๓ เดือน