fbpx

ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระพุทธิสารโสภณ

ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระพุทธิสารโสภณ, อายุวัฒนมงคล, พระพุทธิสารโสภณ, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย พระราม 7, วันศาสนศึกษา, สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม, ป้ายไวนิล, ป้าย, อาจารย์เดช, หลวงพ่อเดช