ขอเชิญร่วมลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 2561

ลอยกระทง, กระทง, กระทงดอกไม้สด, ป้าย, ป้ายไวนิล, ป้ายวันลอยกระทง, วันลอยกระทง, ลอยกระทง ปี 2561, ลอยกระทงที่ไหนดี, วัดมัชฌันติการาม, ลอยกระทงที่วัด, กระทงใบตอง, Loy Kratong Festival,  Loy Kratong