fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล, ฟังเทศน์, ปฏิบัติธรรม, หล่อเทียน, หล่อเทียนพรรษา, ถวายผ้าอาบน้ำฝน, เข้าพรรษา, เข้าจำพรรษา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วัดน้อยวงศ์สว่าง, สลากภัตพุ่ม
ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา,