ขอเชิญตักบาตรเทโวโรหณะ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญตักบาตรเทโวโรหณะ, ตักบาตร, ใส่บาตร, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล, ป้ายตักบาตรเทโวโรหณะ, รับบาตร, บิณฑบาตร, ทำบุญตักบาตร, พระพุทธิสารโสภณ