ขอเชิญร่วมงาน 69 วัสสาอายุวัฒนมงคล “พระพุทธิสารโสภณ”

ขอเชิญร่วมงาน 69 วัสสาอายุวัฒนมงคล "พระพุทธิสารโสภณ", อายุวัฒนมงคล, วัสสาอายุวัฒนมงคล, พระพุทธิสารโสภณ, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย พระราม 7, วันศาสนศึกษา, สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม, ป้ายไวนิล, ป้าย, อาจารย์เดช, หลวงพ่อเดช