ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถึธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๓, สวดมนต์ข้ามปี, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล, สวดมนต์, บวชเนกขัมมะ, เริ่มต้นดี, ชีวิตดี, รับพรปีใหม่, ทำบุญขึ้นปีใหม่, ทำบุญตักบาตร, ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่, ส่งท้ายปีเก่า, ต้อนรับปีใหม่, วิถีธรรม, วิถีไทย,