fbpx

มุทิตาสักการะแด่ พระมหาอนุชาติ คุณวโร สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

พระมหาอนุชาติ คุณวโร, สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๑
พระมหาอนุชาติ คุณวโร, สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๑