fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

visaka2561, วันวิสาขบูชา, ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
visaka2561, วันวิสาขบูชา, ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑