fbpx

ศาลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีอัญเชิญตราสัญญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิ …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีอัญเชิญตราสัญญลักษณ์ Read More »

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เพื่อเป็นสา …

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม Read More »

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย

•••รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตต …

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่ 1 โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้อง …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่ 1 โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง Read More »

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75%

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ. ดร. สันชัย อินท …

ความคืบหน้า โครงการสร้างส่วนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม มีความก้าวหน้าประมาณ 75% Read More »

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 29/01/2564

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และบรรยากาศสวนป …

ความก้าวหน้า การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 29/01/2564 Read More »

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563

“พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” “การบูชาพระ …

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563 Read More »

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ตามรายการ แต่ละรายการจะระบุชื่อผู้สร้างตามตำแหน่งในภาพ

…… ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิ …

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ตามรายการ แต่ละรายการจะระบุชื่อผู้สร้างตามตำแหน่งในภาพ Read More »

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 9 พฤษภาคม 2563: ติดตั้ง GRC และรางน้ำ เพื่อมุงหลังคา

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างส …

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 9 พฤษภาคม 2563: ติดตั้ง GRC และรางน้ำ เพื่อมุงหลังคา Read More »