fbpx

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีอัญเชิญตราสัญญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีอัญเชิญตราสัญญลักษณ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและโครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป #มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #วัดมัชฌันติการาม #ศาลาปฏิบัติธรรม #สวนป่ากลางกรุง #ทอดผ้าป่าสามัคคี