fbpx

ภาพศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปผู้มาจากทิศทั้ง 4 ที่มาประกอบอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ ด้วยการทำบุญให้ทาน รักษาศีลและปฏิบัติธรรมสวดมนต์​ เจริญจิตตภาวนา