fbpx

วัดน้อยวงศ์สว่าง

ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2561

วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของสมเด็จพร …

ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2561 Read More »