วันบูรพาจารย์ ประจำปี 2562

วันบูรพาจารย์, ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี, ทำบุญ, ทำบุญวันบูรพาจารย์, ผ้าไตร, ไตรจีวร, ป้าย, ป้ายไวนิล, หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช, เจ้าจอมมารดาเที่ยง, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง