ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐานประจำเดือนธันวาคม 30 ธ.ค. 61

ฟังธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ปฏิบัติธรรม, ฟังเทศน์, แสดงธรรม, เทศน์, พระกรรมฐาน, พระสายป่า, นั่งสมาธิ, ฟังเทศน์, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ห้องปฏิบัติธรรม, โรงเรียนปริยัติธรรม, ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐานประจำเดือนธันวาคม 30 ธ.ค. 61