ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62

สวดมนต์ข้ามปี, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล, สวดมนต์, บวชเนกขัมมะ, เริ่มต้นดี, ชีวิตดี, รับพรปีใหม่, พระประธาน, พระประธานวัดมัชฌันติการาม, ทำบุญขึ้นปีใหม่, ทำบุญตักบาตร, ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่