fbpx

ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4

พระราชวรคุณ, หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต, วัดบูรพาราม, วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์, ฟังธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ปฏิบัติธรรม, ฟังเทศน์, แสดงธรรม, เทศน์, พระกรรมฐาน, พระสายป่า, นั่งสมาธิ, ฟังเทศน์, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ห้องปฏิบัติธรรม, โรงเรียนปริยัติธรรม
ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ โดย พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศํกดิ์ ปณฺฑิโต)วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์