ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐานประจำเดือน มกราคม (20 ม.ค. 62)

ฟังธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ปฏิบัติธรรม, ฟังเทศน์, แสดงธรรม, เทศน์, พระกรรมฐาน, พระสายป่า, นั่งสมาธิ, ฟังเทศน์, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง, ห้องปฏิบัติธรรม, โรงเรียนปริยัติธรรม, ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน, พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม, วัดป่าหนองไผ่, วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร