fbpx

กำหนดการ งานประจำปี ทำบุญวันบูรพาจารย์ เพื่ออุทิศถวายแด่ หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช 27 ม.ค. 62

วันบูรพาจารย์, ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี, ทำบุญ, ทำบุญวันบูรพาจารย์, ผ้าไตร, ไตรจีวร, ป้าย, ป้ายไวนิล, หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช, เจ้าจอมมารดาเที่ยง, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อยวงศ์สว่าง

เพื่ออุทิศถวายแด่ หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช, หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช, หลวงปู่อ่อน, วันบูรพาจารย์, ทำบุญประจำปี, ป้าย, ป้ายไวนิล, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย วงศ์สว่าง 11, เจ้าจอมมารดาเที่ยง, ทอดผ้าป่า, ทอดผ้าป่าสามัคคี