ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา พระนิรันตรายจำลอง วัดมัชฌันติการาม

รายละเอียดดังนี้
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ %)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๕๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองปิดทอง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๑๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓,๕๐๐ บาท
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒,๕๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๒,๕๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๗๕๐ บาท
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๕๐๐ บาท

>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย

•••รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม “รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ และเมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••วันสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

…………………………………………..
กำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตราย
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง
วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม”

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

•••ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดดังนี้
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ %)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๕๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองปิดทอง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๑๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒,๕๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๒,๕๐๐ องค์) (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓,๕๐๐ บาท
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๕๐๐ บาท (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๗๕๐ บาท
>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาปฏิพล ปฏิพโล 063-313-3841,พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.
• หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม.

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร”

บูชาพระนิรันตรายจำลอง ทองคำ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.

หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 22 สิงหาคม 2564  เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม. (หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก)

 

 

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563

“พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต”
“การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก”


…..ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นสิริมงคล แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
…..วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
…..เวลา ๑๔.๐๙ น.

อ่านเพิ่มเติม “พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563”

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง (ตัวอย่างจริง) เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 27 มิถุนายน 2564  เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม. (หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก)

*****ปล. ขอเลื่อนงานพุทธาภิเษกไปเป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม”

โครงการหล่อพระประธาน(พระนิรันตราย) เพื่อประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสและ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ท่าน รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดี ร่วมตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการหล่อพระประธาน(พระนิรันตราย) เพื่อประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม ซึ่งจะทำพิธีหล่อ ณ วัดมัชฌันติการาม ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๙ น.

อ่านเพิ่มเติม “โครงการหล่อพระประธาน(พระนิรันตราย) เพื่อประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม”