fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง”รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม”เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••วันสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

…………………………………………..
กำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตราย
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง
วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564


…………………………………………….
เวลา 12.05 น.​พิธีบวงสรวง บูชาฤกษ์ พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง
​(กราบนิมนต์ และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ หน้าโต๊ะเครื่องสังเวย)
– จนท.เชิญประธานฯ จุดเทียน ธูป หน้าเครื่องสังเวย
– พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์
– จนท.กราบนิมนต์ และเรียรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ปักหางธูปที่เครื่องสังเวย
เวลา 13.00 น.​พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตสูตร
เวลา 13.20 น.​พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล​
– จนท.นิมนต์พระมหานาค 4 รูป นั่งประจำอาสนะ
– จนท.นิมนต์พระมหาเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต ประจำอาสนะ
เวลา 13.39 น.​ได้ฤกษ์จุดเทียนชัย
– จนท.กราบนิมนต์ประธานฯสงฆ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และอธิษฐานจิตจุดเทียนชัย เทียนมหามงคลซ้ายขวา
– พระมหานาคสวดคาถาจุดเทียนชัย
– จนท.เชิญประธานฯ จุดเทียน ธูป ที่กระบะมุกเครื่องห้า หน้าพระมหานาค
– จนท.อาราธนาพระปริต / พระมหานาคสวดคาถาพุทธาภิเษก
– จนท.เชิญประธานฯ จุดเทียนวิปัสสี และเทียนเงิน เทียนทอง และเทียนนวหรคุณ
– จนท.เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ จุดเทียนในขันน้ำมนต์หน้าพระเกจิอาจารย์
เวลา 14.39 น.​ได้ฤกษ์ดับเทียนชัย จนท.กราบนิมนต์องค์ประธานดับเทียนชัย
​- จนท.กราบนิมนต์องค์ประธานฯไปที่หน้าตู้เทียนชัย จนท.ถวายใบพูล ถวายแป้งเจิม เพื่อให้องค์ประธานฯ เจิมใบพูล เพื่ออธิษฐานจิตดับเทียนชัย เทียนมหามงคล ตามลำดับ
– พระมหานาคสวดคาถาดับเทียนชัย / องค์ประธานฯอธิษฐานจิตดับเทียนชัย
– พิธีเบิกเนตรพระนิรันตราย โดยพระมหาเถระ
– พระมหานาคเจริญชัยมงคลคาถา
– พระเถราจารย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้
– จนท.เชิญประธานฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทั้งนั้น
– พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานฯ กรวดน้ำ รับพร
เสร็จพิธี