fbpx

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง (ตัวอย่างจริง) เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 27 มิถุนายน 2564  เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม. (หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก)

*****ปล. ขอเลื่อนงานพุทธาภิเษกไปเป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2564