fbpx

ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง พระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดดังนี้


•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองปิดทอง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๑๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒,๕๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๒,๕๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๕๐๐ บาท
>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.

หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 27 มิถุนายน 2564  เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม. (หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก)