fbpx

ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา พระนิรันตรายจำลอง วัดมัชฌันติการาม

รายละเอียดดังนี้
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ %)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๕๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองปิดทอง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๑๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๓,๕๐๐ บาท
•ขนาดหน้าตัก ๒.๓ ซม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๒,๕๐๐ บาท (จำนวนจำกัด ๒,๕๐๐ องค์)
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (พิเศษ เคลือบทองคำแท้ ๙๙.๙ % ) สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๗๕๐ บาท
•ขนาดหน้าตัก ๗.๗ มม. (เนื้อทองเหลือง)สมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ๕๐๐ บาท

>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.