fbpx

ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม

••ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๖๗ วัสสา พระครูอุชชัยพุทธปริตร (วิชัย ธมฺมวิชโย) ประธานสงฆ์วัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
••• วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
….กำหนดการ…
…เวลา ๐๙.๔๕ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ทักษิณานุปาทาน
…เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
…เวลา ๑๐.๓๐ น. สรงน้ำ-มอบของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร
••• จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ตั้งโรงทาน และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
#ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพและตั้งโรงทาน ได้ที่

พระครูอุชชัยพุทธปริตร 087-9760789,

พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876,

พระชาลี ปริชาโน 089-1498310.