fbpx

บูชาพระนิรันตรายจำลอง ทองคำ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตรายจำลอง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

>>>ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และ พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.

หมายเหตุ ท่านสามารถรับได้วันที่ 22 สิงหาคม 2564  เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานวัดมัชฌันติการาม. (หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก)