ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2561
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก  วันอัฏฐมีบูชา – วิกิพีเดีย
https://th.wikipedia.org/wiki/วันอัฏฐมีบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

visaka2561, วันวิสาขบูชา, ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
visaka2561, วันวิสาขบูชา, ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระนาคปรก พระประธานวัดสิริจันทราวาส มลรัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา, เป็นเจ้าภาพ, เททอง, หล่อพระ , พระพุทธรูปปางนาคปรก, พระประธาน, วัดสิริจันทราวาส, มลรัฐมินิโซต้า, ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดมัชฌันติการาม, เททองหล่อพระ, พระ, พระพุทธรูป, พระนาคปรก, ปางนาคปรก
โบว์ชัวร์ ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป ปางนาคปรก

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระนาคปรก พระประธานวัดสิริจันทราวาส มลรัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา”

“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

"คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ" สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561
“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

สนง.เลขานุการฯ เผยสมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ใจความว่า                                   “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานเลขานุการสมเด็จ พระสังฆราช เปิดเผยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศ สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงได้รับพระราชทานถวายใน พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช 12 กุมภาพันธ์ 2560 และพัดแฉกงา พิเศษประดับพลอย ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในการ พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560 พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพร สำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีข้อความว่า “สติมโต สทา ภทฺทํ แปลว่า คนผู้มีสติ    มีความเจริญทุกเมื่อ”

เปิดรับสมัครนักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป สมัครเรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2561

ศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2561
ศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี  2561