fbpx

ขอถวายมุทิตาสักการะ กับ พระสมุห์แวงชัย ธมฺมกาโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร