fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ “สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย”

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ “สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย” เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
•••ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นต้นไป

ทำบุญตักบาตรปีใหม่, สวัสดีปีใหม๋, ปีใหม่ 2566, ทำบุญตักบาตร, ปีใหม่, ขึ้นปีใหม่, ทำบุญปีใหม่, วัดมัชฌันติการาม, สุขสำราญ, โชคดี, ปีกระต่าย, Happy new year 2023,