fbpx

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2566

•••ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป
•••ณ อุโบสถ วัดมัชฌันติการาม วันที่ 6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ เป็นต้นไป.