fbpx

เทศนา

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

….ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ประจำเด …

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ Read More »

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ …

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ Read More »