fbpx

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

นั่งสมาธิ, ปฏิบัติธรรม, ป้าย, ป้ายไวนิล, ฝึกสมาธิ, ฟังธรรม, ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังเทศน์, ภาษาธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ศาลาปฏิบัติธรรม, เทศนา, หลวงพ่อพยุง, หลวงพ่อพยุง ชวนปญฺโญ, พระครูสุทธธรรมาภรณ์, วัดป่าภูริทัตตถิราวาส, วัดป่าบ้านหนองผือ,

>>> ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
…..เมตตาแสดงพระธรรม โดย พระครูสุทธธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อพยุง ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
•••ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สวนป่าปฏิบัติ วัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป.
…..ทั้งนี้สามารถ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาได้ที่ บัญชี “วัดมัชฌันติการาม” (กองทุนเทศน์กรรมฐาน) ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-26781-9
••••••••••••••••••••••••••