fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน, ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล, ถวายเป็นพระราชกุศล, วันคล้ายวันพระราชสมภพ, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร, วัดมัชฌันติการาม, ศาลาปฏิบัติธรรม, 5 ธันวา,

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร