ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน แสดงธรรมโดยหลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม

ฟังธรรมพระกรรมฐาน, หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม, วัดป่าสีห์พนมประชาคม, วัดมัชฌันติการาม, ฟังธรรม, แสดงธรรม, ป้ายไวนิล, เทศน์, เทศนา, วัดน้อย วงศ์สว่าง