fbpx

สงกรานต์ สรงน้ำพระ ประจำปี 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม

ก่อเจดีย์ทราย,ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562,ข่าวบอกบุญ,ทำบุญตักบาตร,นุ่งผ้าไทย,นุ่งผ้าไหม,บอกบุญ,บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ,ปีใหม่ไทย,ป้าย,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิล,ฟังธรรม,ฟังเทศน์,รดน้ำดำหัว,วัดมัชฌันติการาม,สงกรานต์,สงกรานต์ 2562,สงกรานต์ 62,สรงน้ำพระ,เล่นน้ำ,เล่นน้ำสงกรานต์
ก่อเจดีย์ทราย,ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562,ข่าวบอกบุญ,ทำบุญตักบาตร,นุ่งผ้าไทย,นุ่งผ้าไหม,บอกบุญ,บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ,ปีใหม่ไทย,ป้าย,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิล,ฟังธรรม,ฟังเทศน์,รดน้ำดำหัว,วัดมัชฌันติการาม,สงกรานต์,สงกรานต์ 2562,สงกรานต์ 62,สรงน้ำพระ,เล่นน้ำ,เล่นน้ำสงกรานต์