ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีบรมพุทธาภิเษก

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีบรมพุทธาภิเษก, ป้ายไวนิล, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, วัดมัชฌันติการาม, บวชเนกขัมมะ, เจริญพระพุทธมนต์, รัชกาลที่ 10, ร. 10