fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา, ป้าย, ป้ายไวนิล, วัดมัชฌันติการาม, วัดน้อย วงศ์สว่าง, เวียนเทียน, ทำบุญ, ตักบาตร, ฟังเทศน์, เจริญภาวนา, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันสำคัญสากลของโลก, ปฏิบัติธรรม, รักษาศีล,