ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนาเบื้องต้น ๑ วัน

ปฏิบัติวิปัสสนา, ปฏิบัติวิปัสสนาเบื้องต้น, ปฏิบัตธรรม, ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น, สติ, ตวงบุญ, วัดมัชฌันติการาม, วิธีตวงบุญ, ฝึกสมาธิ, นั่งสมาธิ, การทำงานด้วยสติ, วัดมัชฌันติการาม, ป้าย, ป้ายไวนิล, คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์, คุณทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารย์,